Ajuda  

       
 

 

Arxiu - Documentum

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes i incidències sobre les funcionalitats i l'ús del sistema Documentum.
Accedir al CAU: Arxiu - Documentum

Comunicació i Projecció Institucionals

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes, sol·licituds i incidències sobre els serveis oferts per la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals: Campanya publicitària/informativa, Campus Global, Canal UPF, Gabinet Lingüístic i Serveis Gràfics.
Accedir al CAU: Comunicació i Projecció Institucionals

Direccions de Campus

Des d'aquesta aplicació podeu fer reserves d'espais en els diferents campus de la universitat.
Accedir al CAU: Direccions de Campus

Eina

Aplicació informàtica que recull les sol·licituds/necessitats adreçades al Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.
Accedir al CAU: Eina

Informació bibliogràfica i préstec

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes i sol·licituds sobre: com i on trobar informació, l'accés a recursos-e, la bibliografia recomanada, demanar documents d'altres seus, etc.
Accedir al CAU: Informació bibliogràfica i préstec

Informàtica i Serveis Web

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes i incidències sobre els recursos informàtics, com ara l'ús dels ordinadors, les impressores, el correu electrònic, la xarxa WiFi, les vostres pàgines web i espais col·laboratius, etc.
Accedir al CAU: Informàtica i Serveis Web

La Factoria+

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres peticions, consultes o incidències sobre: l'Aula Global, la producció audiovisual, la publicació de materials a canals UPF i els serveis web.
Accedir al CAU: La Factoria+

PIE - informació universitària

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes sobre: els estudis de la UPF, els tràmits acadèmics, els serveis i les activitats de la Universitat o el carnet de la UPF
Accedir al CAU: PIE - informació universitària

Pressupostos i Finances

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes i incidències relacionades amb el registre de factures rebudes a la secció de comptabilitat pel seu tractament comptable i fiscal, així com el seu arxiu.
Accedir al CAU: Pressupostos i Finances

Protecció de dades de caràcter personal

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes i incidències relacionades amb la protecció de dades de caràcter personal.
Accedir al CAU: Protecció de dades de caràcter personal

Relacions Internacionals - Intercanvis

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar consultes o sol·licituds al Servei de Relacions Internacionals sobre els programes de mobilitat internacional (Erasmus o convenis bilaterals), nacional (SICUE) o l'escola d'estiu internacional Global Cities; els tràmits a realitzar a la UPF o a la universitat de destinació per al gaudi de la plaça; la gestió del pagament dels ajuts associats a la plaça; les renúncies a la plaça d'intercanvi o altres aspectes relacionats amb l'estada d'intercanvi.
Accedir al CAU: Relacions Internacionals - Intercanvis

SACU

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres consultes sobre activitats universitàries al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU): atenció a la discapacitat, cultura, esports, participació dels estudiants, voluntariat i altres serveis de suport a la comunitat universitària.
Accedir al CAU: SACU

Secretaries dels estudis de grau

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar consultes o sol·licituds a la secretaria dels teus estudis de grau sobre la matrícula, modificació de dades personals, tràmits econòmics, tràmits durant el curs, les classes i altres aspectes de la vida acadèmica (representats dels estudiants).
Accedir al CAU: Secretaries dels estudis de grau

Servei de Gestió Acadèmica

Des d'aquesta aplicació podeu fer arribar les vostres sol·licituds al Servei de Gestió Acadèmica sobre l'accés a la universitat i la gestió de l'expedient dels estudiants de grau, així com els processos de l'àmbit acadèmic -de grau i de postgrau- vinculats a l'organització de la docència, a la gestió econòmica i a l'emissió de títols. També podeu informar de les incidències, peticions i demanar l'accés a les aplicacions informàtiques de l'àmbit acadèmic.
Accedir al CAU: Servei de Gestió Acadèmica