T'expliquem el nou CAU en dos minuts

Tots els àmbits d'atenció a l'usuari funcionen ja amb la nova versió del CAU, molt més àgil i fàcil d’utilitzar! Tan fàcil que, amb dos minuts, encara ens ha sobrat temps per explicar-t’ho.

Atenció acadèmica a l'estudiant

 • Accés a la universitat
 • Matrícula
 • Beques i temes econòmics
 • Informació sobre tràmits acadèmics
 • Informació sobre les classes
 • Estudiar fora
 • Intercanvis
 • Títol
 • etc.

enllaça l'àmbit

Biblioteca i Informàtica

 • Aula Global
 • Producció audiovisual
 • Serveis web
 • Administració electrònica
 • Infraestructures i recursos informàtics
 • Com i on trobar informació
 • Publicació i producció científica
 • Recursos-e
 • Bibliografia recomanada
 • Demanar documents d'altres seus
 • etc.

enllaça l'àmbit

Comunicació i Projecció Institucionals

 • Campanyes publicitàries o informatives
 • Campus Global
 • Canal UPF
 • Gabinet Lingüístic 
 • Serveis Gràfics

enllaça l'àmbit

Direccions de Campus

 • Reserves i lloguer d'espais als diferents campus
 • Accés a espais amb targeta o amb clau
 • Organització d'esdeveniments (eventum)
 • etc.

enllaça l'àmbit

Documentum - Arxiu

 • Assessorament sobre el sistema corporatiu de gestió documental i arxiu
 • Procediment d'accés a la documentació
 • Funcionalitats Documentum

enllaça l'àmbit

Eina - Infraestructures i Patrimoni

 • Telèfons i fax
 • Reparacions i manteniment
 • Mobiliari i equipaments
 • Mudances
 • Servei de neteja
 • Servei de vigilància
 • Claus
 • etc.

enllaça l'àmbit

Idiomes UPF

 • Informació i matrícula de cursos d'idiomes
 • Proves de nivell
 • Proves acreditadores
 • Consultes sobre crèdits, ajudes, Mínor en Plurilingüisme UPF...

enllaça l'àmbit

Pressupostos i Finances

 • Sol·licituds relacionades amb el registre de factures rebudes a la secció de comptabilitat per al seu tractament comptable i fiscal, així com el seu arxiu

enllaça l'àmbit

Protecció de dades de caràcter personal

 • Sol·licituds relacionades amb la protecció de dades de caràcter personal

enllaça l'àmbit

Recursos Humans i Organització

 • Selecció i contractació
 • Vida laboral
 • Nòmina, IRPF i Seguretat Social
 • Formació del PAS
 • Salut laboral
 • etc.

enllaça l'àmbit

SACU - Atenció a la comunitat Universitària

 • Cultura
 • Esports
 • Participació dels estudiants
 • Voluntariat
 • Altres serveis de suport

enllaça l'àmbit

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

 • Dades i projectes
 • Datawarehouse
 • UNEIX
 • Qualitat, enquestes, informes, estudis i anàlisis
 • AVALDO
 • Administració electrònica

enllaça l'àmbit

UPF Alumni

 • Alta al programa Alumni i modificació de dades
 • Usuari, contrasenya i correu electrònic alumni
 • Serveis alumni
 • Borsa de feina
 • Graduació i orles

enllaça l'àmbit

CAU