CAU

Direcció del campus de la Ciutadella

 • Reserva i lloguer d'espais i equipaments al campus de la Ciutadella
 • Accés a espais del campus de la Ciutadella amb targeta o amb clau
 • Organització d'esdeveniments (eventum) al campus de la Ciutadella

enllaça l'àmbit

Direcció del campus del Mar

 • Reserva i lloguer d'espais i equipaments al campus del Mar
 • Enregistrament de classes al campus del Mar
 • Telefonia PRBB
 • Accés a espais del campus del Mar amb targeta o amb clau
 • Organització d'esdeveniments (eventum) al campus del Mar

enllaça l'àmbit

Direcció del campus del Poblenou

 • Reserva i lloguer d'espais i equipaments al campus del Poblenou
 • Accés a espais del campus del Poblenou amb targeta
 • Organització d'esdeveniments (eventum) al campus del Poblenou

enllaça l'àmbit