El CAU de Relacions internacionals ja no està operatiu. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquest àmbit adreceu-vos a oma.outgoing@upf.edu.