CAU

Atenció acadèmica a l'estudiant

 • Accés a la universitat
 • Matrícula
 • Beques i temes econòmics
 • Informació sobre tràmits acadèmics
 • Informació sobre les classes
 • Estudiar fora
 • Intercanvis
 • Títol
 • etc.

enllaça l'àmbit

Biblioteca i Informàtica

 • Aula Global
 • Producció audiovisual
 • Serveis web
 • Innovació docent (CLIK)
 • Administració electrònica
 • Infraestructures i recursos informàtics
 • Com i on trobar informació
 • Publicació i producció científica
 • Recursos-e
 • Bibliografia recomanada
 • etc.

enllaça l'àmbit

Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitari - SACU

 • Cultura
 • Esports i vida saludable
 • Igualtat
 • Participació dels estudiants
 • Solidaritat i voluntariat
 • Sostenibilitat
 • Altres serveis de suport

enllaça l'àmbit

UPF Alumni

 • Alta al programa Alumni i modificació de dades
 • Usuari, contrasenya i correu electrònic alumni
 • Serveis alumni
 • Borsa de feina
 • Graduació i orles

enllaça l'àmbit

Direccions de Campus

 • Reserves i lloguer d'espais als diferents campus
 • Accés a espais amb targeta o amb clau
 • Organització d'esdeveniments (eventum)
 • etc.

enllaça l'àmbit

Infraestructures i Patrimoni - Eina

 • Telèfons i fax
 • Reparacions i manteniment
 • Mobiliari i equipaments
 • Mudances
 • Servei de neteja
 • Servei de vigilància
 • Claus
 • etc.

enllaça l'àmbit

Persones i Desenvolupament Organitzatiu

 • Selecció i contractació
 • Vida laboral
 • Nòmina, IRPF i Seguretat Social
 • Formació del PTGAS
 • Salut laboral
 • etc.

enllaça l'àmbit

Projecció Institucional

 • Campanyes publicitàries o informatives
 • Canal UPF
 • Gabinet Lingüístic
 • Serveis Gràfics

enllaça l'àmbit

Estratègia, Dades i Qualitat

 • Dades i projectes
 • Datawarehouse
 • UNEIX
 • Qualitat, enquestes, informes, estudis i anàlisis
 • AVALDO
 • Administració electrònica

enllaça l'àmbit

Pressupostos i Finances

 • Sol·licituds relacionades amb el registre de factures rebudes a la secció de comptabilitat per al seu tractament comptable i fiscal, així com el seu arxiu

enllaça l'àmbit

Gestió documental i Arxiu

 • Assessorament sobre classificació i descripció d'expedients 
 • Sol·licitud de consulta i préstec d'expedients
 • Gestió d'eliminació d'expedients i documentació
 • Gestió de les transferències documentals

enllaça l'àmbit

Convenis

 • Assessorament general i resolució de consultes sobre la tramitació dels convenis administratius que subscriu la UPF

enllaça l'àmbit