El consell d'estudiants s'estructura orgànicament en quatre òrgans diferenciats: la Coordinadora General, els Espais Oberts, el Secretariat Tècnic i l'Assemblea General Extraordinària.  A més a més, la Coordinadora General té la potestat de crear les Comissions que consideri necessàries per a la realització d'un treball més temàtic.