Seguiment a la UPF Seguiment a la UPF

Des del primer moment, la UPF està fent un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus SARS-Cov-2 i seguint escrupolosament les indicacions de les autoritats sanitàries.

Comissió de seguiment

​El 27 de febrer de 2020 es va constituir un grup de seguiment a la UPF, amb motiu dels primers episodis de covid-19 a Barcelona.

Inicialment, estava presidida per Ramon Villanova, vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, i Jaume Badia, gerent de la UPF. També en formaven part Cristina Gelpí, vicerectora per a projectes de docència; Isabel Valverde, vicerectora per a projectes per a la internacionalització; Pablo Pareja, vicerector per a projectes de professorat; Àngels Ingla, cap de gabinet del rectorat; Rosa Maria Pujante, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; Manel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni; Coro Pozuelo, vicegerent de l'Àrea de Docència; Sara López, cap del Servei de Relacions Internacionals, Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella; Rosa Olivé, cap de secretaria de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida; i Sergi Jarque, cap de l’Oficina de Prevensió de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

Actualment, des del 4 de juny del 2021, la comissió de seguiment està formada per:

David Sancho, vicerector Adjunt al rector, i Jaume Badia, gerent de la UPF, com a presidents. També en formen part Sergi Torner, vicerector d'Ordenació Acadèmica; Pablo Pareja, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat; Àngels Ingla, cap de gabinet del rectorat; Anna Espunya, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge; Rosa Maria Pujante, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; Manel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni; Coro Pozuelo, vicegerent de l'Àrea de Docència; Sara López, cap del Servei de Relacions Internacionals, Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella; Rosa Olivé, cap de secretaria de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida; i Sergi Jarque, cap de l’Oficina de Prevensió de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

El grup de seguiment té com a objectiu centralitzar tota la informació, comunicació i gestió de qualsevol esdeveniment que estigui relacionat amb l’evolució de l'epidèmia.

La Universitat es va posar a treballar des del primer moment en un pla de contingència per facilitar al màxim el pas de la docència presencial a la docència no presencial. Es van habilitar eines i recursos per als professors i els estudiants i es van reorganitzar els serveis de suport a la docència per poder oferir suport de manera remota. D'altra banda, també es van donar recomanacions i directrius en relació amb la docència no presencial, el control i la revisió d'exàmens, la protecció de dades personals i altres qüestions relacionades.

El 13 de març de 2020, seguint les indicacions del govern de la Generalitat, la UPF va suspendre l'activitat acadèmica presencial a tots els seus campus. Del 18 al 28 de març de 2020 es va fer el període d'avaluació del 2n trimestre ja en modalitat no presencial, amb prop de 200 exàmens a distància. 

El 30 de març de 2020, la UPF va començar la docència del tercer trimestre amb format no presencial amb la previsió d'acabar el curs d'aquesta manera. 

El curs 2020-2021 va començar el 28 de setembre de 2020 i ha estat un curs excepcional que s’ha organitzat a l’entorn d’un model híbrid de docència. Que el model es denomini híbrid significa que combina classes presencials en grups petits i espais grans, i classes en línia, i amb interacció entre estudiants i professors. La presencialitat ha estat majoritàriament reduïda, i condicionada per les necessitats dels estudiants, les característiques de les assignatures i les disponibilitats dels espais físics. Les assignatures han estat per tant o bé presencials (amb presencialitat reduïda en graus diversos) o bé en línia (i sense presencialitat física però necessàriament amb interacció i no exclusivament amb activitats síncrones). 

Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):
CAU - 93 542 22 28

 Servei d'Atenció Telefònica (SAT):
 93 542 20 00