Els ajuts del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Aquest programa de beques està finançat pel Banc Santander.

Es convoquen 5 places, de les quals, 3 seran de modalitat general i 2 de modalitat Prometeus.

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

Consulta les bases del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 de maig del 2021.

Presenta la sol·licitud on line acompanyada de la documentació acreditativa.

És important que completis la teva sol·licitud abans de finalitzar el termini de presentació. Si et manca alguna documentació de les obligatòries, carrega un document en blanc i, així podràs gravar la teva sol·licitud. Més endavant, ja contactarem per reclamar aquesta documentació.

En data 29 de juny del 2021 es fa pública la resolució provisional del Programa de Beques Salari per a estudiants del grau de la UPF. Curs 2021-22.

En data 16 d'octubre del 2021 es fa pública la resolució definitiva del Programa de Beques Salari per a estudiants del grau de la UPF. Curs 2021-22.