Durada
Cinc cursos
Preu
1.591,50 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places
20
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
En general, l'estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció en horari de matí i les assignatures del grau en Dret en horari de tarda
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
480 crèdits ECTS
Idiomes
Català, castellà i anglès. S'han de cursar en anglès 15 crèdits del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i 10 crèdits del grau en Dret
Organització