Durada
Quatre cursos acadèmics
Preu
1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places
60 (30 a la UPF-UAB, 15 a la UAM i 15 a la UC3M)
Admissions

L'alumnat pot matricular-se en qualsevol de les tres universitats que organitzen el grau seguint els procediments habituals de preinscripció universitària de cada comunitat autònoma. El primer curs s'imparteix a Barcelona (1r semestre a la UPF i el 2n semestre a la UAB) i el segon a Madrid (1r semestre a la UAM i  2n semestre a la UC3M), mentre que el cursos tercer i quart es fan a la universitat on s'hagi matriculat l'alumnat.

Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
La dedicació als estudis és de jornada completa
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Lloc
L'alumnat cursarà els dos semestres del primer curs a Barcelona, el 1r a la UPF i el 2n a la UAB, i el segon curs es farà a Madrid, a la UAM i a la UC3M
Organització
UAB, UAM, UC3M i UPF (coordinació general) - fpe@upf.edu