Durada Quatre cursos acadèmics
Preu

Preu per a ciutadans de la UE (*): 1.266,98 €

Preu per a no residents i ciutadans de fora de la UE (*): 8.639,44 €

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

Consulta les bonificacions i gratuïtats de matrícula vigents.

Places 85 places d'anglès i 70 places entre alemany, francès i llengua de signes catalana
Admissions

Com accedir a aquests estudis 

Accés per la via d'anglès: Prova d'Aptitud Personal

Branca de coneixement
Art i humanitats
Horaris
De matí amb alguna excepció. Algunes optatives de tercer i quart curs es poden programar en horari de tarda. En cas de complir els requisits establerts, es pot sol·licitar la dedicació a temps parcial
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 62 (16 dels quals corresponen a una estada a l'estranger); assignatures obligatòries: 122; assignatures optatives: 48; treball de fi de grau: 8
Idiomes
Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, d'alemany o de llengua de signes catalana a l'inici dels estudis
Lloc
Organització