(Acord sobre el procediment de convalidació de crèdits entre CFGS i titulacions universitàries de grau de 5 de novembre del 2008, en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les Universitats de Catalunya, de 13 de maig del 2005)

Per sol·licitar la convalidació de crèdits, primer has de consultar les correspondències vigents entre CFGS i estudis oficals de grau a l'enllaç següent, que correspon a la pàgina que publica la Generalitat de Catalunya a Canal Universitats.       

Si fas una cerca per la branca de coneixement que t'interessa i escolleixes la Universitat Pompeu Fabra, trobaràs tots els estudis de la UPF corresponents a aquesta branca. Has de seleccionar un estudi i s'obrirà una pàgina amb informació específica d'aquest estudi. Si vas al final d'aquella pàgina hi trobaràs l'apartat "Convalidacions de cicles formatius de graus superiors". Aquí podràs consultar les convalidacions dels CFGS que tenen reconeixement i, si selecciones un CFGS concret, podràs comprovar quines assignatures es convaliden en l'estudi oficial del grau corresponent. També podràs comprovar si el CFGS correspon a la LOE. Si no ho especifica, correspon a la LOGSE.

Procediment de sol·licitud de convalidació (estudis dels centres propis de la UPF)

De l'1 al 20 de setembre s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud de convalidació de crèdits. 

Els alumnes de primer curs que es matriculin més tard del 20 de setembre podran presentar la sol·licitud de reconeixement durant els 20 dies posteriors a la data de matrícula.

Per a aquest tràmit no s'ha de fer el pagament del preu públic corresponent a l'estudi del reconeixement de crèdits acadèmics.
La convalidació de crèdits implica l'abonament a la Universitat del percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents indicat en el Decret de preus públics. L'estudiant que hagi sol·licitat la convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats, pot sol·licitar el retornament del percentatge restant de l'import d'aquests crèdits fins al 31 de maig del curs en què ho ha sol·licitat.