Impulsem la transferència i l’emprenedoria a la UPF

A la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle tenim dues missions principals:

  • Donar suport a la transferència cap a la societat de les tecnologies i coneixements generats a la UPF.
  • Promoure l’emprenedoria a la comunitat universitària.

Per dur a terme aquestes tasques, rebem el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de la secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a través del projecte UPF Valora Horitzó 2025.

 

Transferència

La recerca que es realitza a la UPF pot generar resultats amb potencial per aportar progrés econòmic i benestar a la societat. El procés de transmissió d’aquestes innovacions cap al mercat i la societat, amb l’objectiu d’aplicar-les, és conegut com a transferència de coneixement i tecnologia.

A la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle donem suport al personal investigador de la Universitat al llarg de tot el procés de transferència, que consta de les següents etapes:

Emprenedoria

La comunitat universitària és un col·lectiu molt creatiu, ple d’idees de negoci innovadores que poden contribuir a dinamitzar l’economia. A la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle ajudem els estudiants i alumni a impulsar els seus projectes emprenedors. Ho fem per tres vies: oferint orientació i ajuda, promovent la participació en programes formatius i donant accés a espais per impulsar negocis.

 

Si ets estudiant o alumni, vols emprendre i t’agradaria cosultar més informació, t’animem a accedir a les nostres pàgines sobre suport a l'emprenedoria, formació i incubació

 

Si ens visites des d’una empresa o entitat inversora, et pot interessar la pàgina sobre les startups de la comunitat UPF.

 

Memòria d'activitats

Any 2020