Àrea de Recursos Humans i Organització

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

 +34 542 2000

viceg.rrhhiorg@upf.edu

Centre d'atenció a l'usuari

Enllaços d'interès Enllaços d'interès