Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona

 93 542 16 85

upeq@upf.edu

Centre d'atenció a l'usuari