Les noves propostes cal presentar-les al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) amb el següent formulari de sol·licitud. 

El termini de presentació de propostes és fins el 30 de setembre per les activitats que s'ofereixin al llarg del curs i s'obrirà una altra convocatòria durant la primera setmana de març per noves propostes previstes per al 3r. trimestre del curs. Extraordinàriament, es valoraran propostes fora de termini sota l'autorització del vicerector o vicerectora competent.